Ahma Optima Oy - Materiaalikatselmus

SÄÄSTÖKOHTEET ESIIN


Materiaalikatselmus on systemaattinen tapa tunnistaa materiaalien käyttöön liittyvät suorat ja välilliset kustannukset ja tuoda ne esille havainnollisesti sekä yhdessä yrityksen kanssa tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia materiaalitehokkuuden parantamiseksi.

Materiaalikatselmuksella saavutettavia hyötyjä:

  • Kustannussäästöt raaka-ainehankinnoissa ja jätemaksuissa
  • Säästöt energia- ja työkustannuksissa
  • Yrityksen kilpailukyvyn paraneminen
  • Luonnonvarojen käytön väheneminen
  • Ympäristökuormituksen väheneminen
  • Kiristyvien lupaehtojen ja muiden vaatimusten ennakointi
  • Yrityksen imagon paraneminen ympäristöasioissa
  • Yrityksen oman osaamisen paraneminen materiaalitehokkuusasioissa

Materiaalikatselmus toteutetaan Motivan laatiman, tehokkaaksi osoittautuneen mallin mukaisesti. Motivan keräämän aineiston mukaan materiaalikatselmuksissa saavutettu säästöpotentiaali on ollut jopa 1 miljoonaa euroa/vuosi, josta jo ensimmäisen vuoden aikana toteutuu neljännes. Materiaalien käytön säästöpotentiaaliksi Motiva on joissakin tapauksissa arvioinut jopa 30 %.