Ahma Optima Oy - Materiaalikatselmus

MATERIAALIKATSELMUS


Materiaalikatselmus on systemaattinen tapa etsiä tehostamiskohteita. Materiaalikatselmuksessa tarkastellaan tuotantoprosessin menettelyjä ja vaiheita, joissa materiaalitehokkuutta voidaan parantaa. Materiaalikatselmuksen tärkeä välitulos on visuaalinen malli yrityksen materiaalivirroista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Materiaalivirrat kuvataan havainnollisilla Sankey-diagrammeina. Materiaalikatselmuksen tuloksena saadaan tyypillisesti 20–50 parannusehdotusta. Ehdotukset arvioidaan tilaajan kanssa. Merkittävä osa potentiaalisista parannustoimista päätetään usein käynnistää välittömästi.

Materiaalikatselmus soveltuu käytännössä kaikille toimialoille, joissa materiaaleja tuotetaan, jalostetaan, kokoonpannaan, kulutetaan tai jaellaan.

Materiaalikatselmusta voidaan soveltaa esimerkiksi

  • Nykyprosessien kannattavuuden parantamiseen
  • Suunnitteilla olevien prosessien kilpailukyvyn arviointiin
  • Tuotantoprosessin kuvaamisessa Sankey-diagrammeina
  • Hankintatoimessa
  • Vuorovaikutukseen henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa
  • Johtamistyökaluna
  • Tuotannon visuaalisessa mallinnuksessa Sankey-diagrammeina
  • Teollisissa symbiooseissa.