Ahma Optima Oy - Materiaalikatselmus

Esko Salo

Yli 30 vuoden kokemus liiketoiminnan johtamisesta sekä Suomessa että ulkomailla. Toiminut eri yritysten toimitusjohtajana ja hallitusten jäsenenä sekä erilaisissa valmistavan teollisuuden tehtävissä. Toimenkuvana on ollut mm. operatiivinen liikkeenjohto, tuotannon ja logistiikan johtaminen, osallistuminen yritysjärjestelyihin ja ostettujen yritysten haltuunottoon, etabloitumiset, investointien suunnittelu ja projektijohto, liiketoiminnan kehittäminen, konsernin hankintatoimen johtaminen, teknologiastrategiat, T&K-projektit, Materiaalikatselmukset, toiminnanohjausjärjestelmät sekä teknologia- ja prosessiosaamisen siirto monikansallisessa konsernissa.